Inschrijfformulieren voor standhouder

Logo Beter Lezen Dag

Beter Lezen Dag

Datum: 29 september 2022
Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Hét congres over praktische hulp aan kinderen met leesproblemen

De Beter Lezen Dag (de nieuwe naam voor de Makkelijk Lezen Dag) is de plek om uw doelgroep te ontmoeten. De waardering van de vorige edities was bijzonder hoog bij leesconsulenten, leerkrachten en leescoördinatoren, remedial teachers, logopedisten en alle andere professionals die kinderen begeleiden bij lezen. Vandaar dat we dit jaar ruim 300 deelnemers verwachten in de Jaarbeurs in Utrecht.

Hieronder vindt u het inschrijfformulier voor een stand en de bijsluiter in de congrestas.

(Opent in nieuw venster of wordt gedownload)

Congres Hoogbegaafdheid

Datum: 11 oktober 2022
Locatie: Congrescentrum Antropia, Driebergen-Zeist

Voor wie is dit congres belangrijk?
Dit congres heeft de opzet van een kenniscarrousel en wordt georganiseerd voor onderwijsprofessionals zoals leraren in het primair en voortgezet onderwijs, pedagogisch medewerkers, RT’ers, ib’ers, en tevens schoolmaatschappelijk werkers, zorgcoördinatoren en bibliotheekmedewerkers.

Leraren en wetenschappers die sparren met het doel om enerzijds de onderwijspraktijk te verrijken met wetenschappelijke kennis en inzichten, en anderzijds de wetenschap te voorzien van praktijkkennis. Dit alles met het oogmerk om hoogbegaafde of zeer makkelijk lerende kinderen en jongeren onderwijs te kunnen geven dat aansluit op hun leer- en onderwijsbehoeften.

We gaan rondom de plenaire zaal en de workshopzalen een levendig informatieplein inrichten met stands, ruimten voor de presentaties en gedurende de hele dag een voortreffelijke catering.

Hieronder vindt u het inschrijfformulier voor een stand en de bijsluiter in de congrestas.

(Opent in nieuw venster of wordt gedownload)

Geïnteresseerd in de congressen van Uitgeverij Bontekoe?

Bel of mail rechtstreeks met Willem Bakker,

wb@uitgeverijbontekoe.nl / 0651 192022