Hyboek.nl

Karaokelezen met HYboek van Bontekoe

HYboek.nl ondersteunt het leren lezen op een unieke wijze en is zeer effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren. Ze lezen het boek online met tekstmarkering en luisteren tegelijkertijd naar de tekst, voorgelezen door een menselijke stem.

 

De unieke eigenschappen van HYboek in vogelvlucht

  1. Bij HYboek worden de teksten op een speciale manier voorgelezen: via de principes van de zogenaamde Intervalmethode, een voorleesmethode met orthodidactische doelen. Dit zal het technisch lezen bevorderen. Het vergroot de intrinsieke motivatie van kinderen.
  2. De audio kan uitgeschakeld worden. Dan kan een leesliniaal gebruikt worden en lastige woorden kunnen worden aangeklikt en apart beluisterd.
  3. Er is een mogelijkheid om de gehele tekst te vergroten.
  4. De snelheid kan binnen marges aangepast worden.
  5. Elk kind heeft zijn eigen boekenplankje.
  6. De leerkracht kan eenvoudig nieuwe lezerspassen aanmaken en/of lezerspasjes toewijzen aan een ander kind.

Hoe werkt HYboek? Bekijk de video.

Effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren 

HYboek geeft de vrijheid om makkelijk te lezen! Het karaokelezen met HYboek kan worden ingezet voor alle kinderen die leren lezen maar is vooral motiverend en zeer effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren. De kinderen zien het boek op hun scherm en luisteren tegelijk naar de tekst die wordt voorgelezen door een menselijke stem. Een ‘karaokebalkje’ volgt de ingesproken tekst, zodat ze kunnen volgen wát wordt voorgelezen.

Naast dit meelopende leesbalkje kan er ook gekozen worden voor een simpeler leeslineaal. Als de audio uitgeschakeld wordt kunnen specifieke lastige woorden worden aangeklikt  en apart worden beluisterd.

Natuurlijk kunnen de kinderen de grootte en de leessnelheid aanpassen. Leren lezen is immers maatwerk!

Waarom is een menselijke stem bij het inspreken zo belangrijk?

De makers van HYboek zijn van mening dat kinderen het beste naar fictie kunnen luisteren door ondersteuning van een menselijke stem. HYboeken worden voorgelezen met een op het AVI-niveau afgestemd leestempo, uitspraak en pauzemomenten door ervaren voorlezers. De kinderen luisteren naar een menselijke stem in plaats van een computerstem; dat geeft door de intonatie en de pauzes ondersteuning bij het leesbegrip. Zo wordt het lezen van een boek geen ontmoedigend proces, maar iets waar kinderen weer plezier aan beleven en daardoor beter gemotiveerd raken. En we weten allemaal hoe belangrijk dat is! De drie orthodidactische uitgangspunten van de Intervalmethode.