Bontekoe en leesbevordering

Bontekoe zet zich al bijna 25 jaar in voor de leesontwikkeling van kinderen, en met name voor leeszwakke kinderen die het lezen niet zo makkelijk onder de knie krijgen. Ze zijn vaak even slim als anderen, maar om verschillende redenen gaat het niet zo soepel als bij andere kinderen. Misschien hebben deze kinderen problemen, zoals dyslexie, zijn ze langdurig ziek geweest, of ze vinden tv-kijken of buitenspelen gewoon leuker! Deze kinderen gaan lezen leuker vinden met onze boeken. Deze zijn namelijk speciaal op hun niveau geschreven en geïllustreerd. De zinnen zijn niet te lang, er zijn veel dialogen en er is veel actie. Natuurlijk sluiten de leuke afbeeldingen goed aan op het verhaal.

Lezen en luisteren tegelijk

Wij ondersteunen als uitgever dit boeiende leesproces van kinderen op de basisschool en geven veel materiaal uit, zoals speciale makkelijk lezen leesboeken, meeluisterboeken – ingesproken volgens onze eigen Intervalmethode – en het online platform HYboek. Veel uitgaven komen tot stand in collegiale samenwerking met andere (educatieve) uitgeverijen.